- czytać - zniewaga - drukowa...

Afisze
- czytać - zniewaga - drukować - duża praca - roznosić - niekorzystna praca - rozklejać - stracony czas