- daleka podróż - pąkować ...

Kufer
- daleka podróż - pąkować - złe wieści