- dobrobyt - kupować - uporz...

Aksamit
- dobrobyt - kupować - uporządkowane stosunki majątkowe - nosić - żyjesz ponad stan