- doznane dobrodziejstwo...

Omdlenie
- doznane dobrodziejstwo