- ktoś bliski - cierpienia - ...

Pogrzebany
- ktoś bliski - cierpienia - ktoś obcy - spadek