- masz nieugięty upór - wid...

Baran
- masz nieugięty upór - widzieć we śnie - spokojne i wygodne życie - stado pasących się baranów - bogactwo - zabity - niesprawiedliwe cierpienia - jeść baraninę - być świadkiem zabójstwa - nieść na plecach barana - spotka cię zaszczytne wyróżnienie - słuchać beczenia barana - smutne wiadomości