- niepewne położenie - leż...

Kij
- niepewne położenie - leżący - przeszkody dadzą się usunąć - znaleźć - nieprzyjaciel cię pokona - bić nim - mądry po szkodzie - otrzymać cios - straty w interesie