- nieuczciwość - uprowadzen...

Maska
- nieuczciwość - uprowadzenie, uwiedzenie - nosić ją - fałszywi sąsiedzi - widzieć ją u kogoś - nie wyjawiaj każdemu twych przekonań