- opóźnienie z ważną prac...

Murarz
- opóźnienie z ważną pracą