- ostrożność nie zawadzi - ...

Przepaść
- ostrożność nie zawadzi - wpaść - przeszkody - nie móc się wydostać - upadek wielkich planów