- płutno - zostaniesz oczyszc...

Bielić
- płutno - zostaniesz oczyszczony z podejrzeń - ściany - przebaczysz obrazę