- poniesiesz szkodę...

Obalić się
- poniesiesz szkodę