- skaliste - troska i niedosta...

Urwisko
- skaliste - troska i niedostatek - porośnięte - spokój i zadowolenie - spaść z niego - unikaj niebezpieczeństwa