- śmierć - łapać je - niez...

Wrony
- śmierć - łapać je - niezgoda - na drzewach widzieć - zebranie rodzinne - kraczące - złe wiadomości