- w twoim środowisku spłyną...

Radny
- w twoim środowisku spłyną na ciebie zaszczyty