- Widzieć go- albo rozmawiać...

Agent
- Widzieć go- albo rozmawiać z nim - poniesiesz straty