- własna pomarszczona - podes...

Skóra
- własna pomarszczona - podeszły wiek - zwierząt - zdrada - kupować - brak zdrowia - garbować - straty