- wyjące - chcą cię ubiegn...

Wilki
- wyjące - chcą cię ubiegnąć - ścigające cię - niebezpieczni sąsiedzi