- wyobrażenie twojej podświa...

Dom
- wyobrażenie twojej podświadomości - budować - szczęście w miłości - walący się - usunięte przeszkody - płonący - nieszczęście - opuszczać - niespodziewany zysk - kupować - dobrobyt - restaurować - zawikłana sprawa się wyjaśni - pusty - niespełnione nadzieje - wariatów - wielkie przykrości - własny - dobrobyt zdobyty własną pracą - podrzutków - złe imię - poprawy - plotki - zdrowia - troski - pokrywać dachem - czekają cię straty - zapadający się - choroba - płonący - niepowodzenie w interesach - przeznaczony na zburzenie - lekkomyślność grozi ci nieszczęściem - opuszczony - zysk - burzyć - spór z sąsiadami - narożny dom - mieć pierwszeństwo przed innymi