- zaproszenie na tańce - gra...

Katarynka
- zaproszenie na tańce - grać - miła znajomość