- życie w dostatkach - wszesn...

Łysina
- życie w dostatkach - wszesna starość