Absurdalność daje się wyraz...

Alfred Hitchcock
Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru.