Aby być niewierzącym, można...

Michael Faulhaber
Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.