Aby medycyna doprowadzała do ...

Plutarch
Aby medycyna doprowadzała do zdrowia, musi znać chorobę, muzyka, aby doprowadzała do harmonii, musi znać fałsze.