Annuntio vobis magnum gaudium:...

łacińskie
Annuntio vobis magnum gaudium: papam habemus. Ogłaszam wam wielką radość: mamy. - tradycyjna formuła ogłoszenia ludowi rzymskiemu wyboru papieża.