Bardziej boli od języka niż ...

Anonim
Bardziej boli od języka niż miecza.