Bez uczniów nie byłoby szko...

Witold Gombrowicz
Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli.