Biada narodom, które kochają...

Henryk Sienkiewicz
Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!