Błogosławiony człowiek, kt...

George Eliot
Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu.