Bo kochać znaczy tworzyć, po...

Krzysztof Kamil Baczyński
Bo kochać znaczy tworzyć, poczynać w barwie burzy rzeźbę gwiazdy i ptaka w łun czerwonych marmurze.