Bóg jest bliżej nas, niż my...

Augustyn Św.
Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.