Bóg jest dobrym przewodnikiem...

hiszpańskie
Bóg jest dobrym przewodnikiem, ale chętnie pozwala, aby Mu pomagano.