Bóg mi powierzył honor Polak...

Józef Poniatowski
Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam.