Bóg panuje nie po to, aby uci...

Hermann Schell
Bóg panuje nie po to, aby uciskać, lecz aby podnosić i ożywiać.