Bóg wskazał drogę, a człow...

Życie
Bóg wskazał drogę, a człowiek musi znaleźć rozwiązania, aby świat i człowiek tą drogą mogli podążać.