Bóg zesłał ludziom pożywie...

Lew Tołstoj
Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł kucharzy.