Bogactwem człowieka są: uśm...

Phil Bosmans
Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.