Boskie młyny mielą powoli....

niemieckie
Boskie młyny mielą powoli.

Najczęściej szukane:

szekspir ,   przemoc ,   bezprawie ,   przypolana ,   agresywnoŚć ,   agresywnosć ,   agresywni ,   agresywnosć ,   podejrzliwy ,   tygrys ,