Brak odpowiedzi jest również...

niemieckie
Brak odpowiedzi jest również odpowiedzią.