Być może powinienem stworzy...

William Wharton
Być może powinienem stworzyć nową religię, która pomogłaby ludziom wyzwolić się z ograniczeń fizycznych i psychicznych i poczuć się bardziej wartościowymi, zamiast wpajać im od dzieciństwa poczucie winy i obarczać brzemieniem grzechu pierworodnego. Religia również nie powinna być narzucana komukolwiek, żadnej grupie ludzi.

Najczęściej szukane:

Medalik ,   miłość ,   Słaby sługa ,   bł.edmund ,   bł.edmunda bojanowskiego ,   ryzyko ,   przegrywa ,   obcość ,   nadzieja ,   noiso come ,