Bydło lęka się przepaści, ...

abisyńskie
Bydło lęka się przepaści, człowiek - nienawiści.