Bywa, iż sobą zdumiewam sieb...

Witold Gombrowicz
Bywa, iż sobą zdumiewam siebie.