Cechą króla jest samemu grom...

abisyńskie
Cechą króla jest samemu gromadzić i niszczyć samemu.