Charakter partnera - to coś, ...

Stefan Pacek
Charakter partnera - to coś, co poznaje się najczęściej w ciągu dnia; zaś jego temperament - przeważnie w nocy.

Najczęściej szukane:

wrona ,   gazeta ,   pomidor ,   urok ,   nachalny ,   wisława ,   smutek ,   posłania ,   posłania ,   ... konserwuje czas ,