Charakter partnera - to coś, ...

Stefan Pacek
Charakter partnera - to coś, co poznaje się najczęściej w ciągu dnia; zaś jego temperament - przeważnie w nocy.

Najczęściej szukane:

bosmans ,   bezsennosc ,   jan kulczyk ,   intuicją ,   atak ,   Ryba ,   szczeka ,   nie dawaj ,   nie dawaj kornikom ,   dynia ,