Charakter - zjawisko rzadziej ...

Paul Claudel
Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo.