Ciemność pozwala oczom odpoc...

Tom Wright
Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu.