Cierpienie nie jest naszym cel...

Leon Bloy
Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem.