Cięższe jest brzemię, któr...

Anna Jokai
Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki.