Cnota nie jest niczym innym ...

Jeremy Bentham
Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych.