Co trudów, co kłopotów mił...

Jean Baptiste Racine
Co trudów, co kłopotów miłość z sobą ciągnie...